Woonopgave in Overijssel is ambivalent, maar daar kopen we niets voor!

Suzan Wiltinge September 30, 2019 388 keer bekeken 0 comments

Overijssel is Nederland in het klein. We kunnen het niet langer ontkennen. Overijssel heeft een dubbele opgave. We zeggen altijd zo keurig en bescheiden ‘de woonopgave in Overijssel is een erg ambivalente opgave’. Maar we hebben gemerkt dat we daar niks voor kopen.

Er is sprake van groei en krimp en er zijn zeer grote regionale en lokale verschillen. Overijssel is Nederland in het klein. En dat is echt verrekte lastig. In het oosten hebben we een enorme verduurzamingsopgave en een grote binnenstedelijke transformatieopgave. Ga er maar eens aan staan in Almelo, Hengelo en Enschede. Met man en macht werken we er aan, maar businescases voor gebiedsontwikkelingen, spoorzones en binnensteden zijn in deze context niet goed rond te krijgen. Veel starters en andere bijzondere groepen trekken ook aan de bel, omdat zij zelfs op de Twentse woningmarkt al niet meer aan bod komen. We experimenteren met flexibele woonvormen, maar in veel gevallen zijn bouwkosten in relatie tot grondwaarden simpelweg te hoog. De waardeontwikkeling van de woningen is ook niet van een dusdanige omvang dat er voldoende verdiencapaciteit ontstaat. Dit speelt zich af in het oosten, terwijl de woningmarkt in het westen van Overijssel oververhit is. Dit alles vraagt een nadere onderbouwing en daar werken wij aan. Uiteraard in zo’n Overijsselse coalitie. We zouden graag zien dat Den Haag in deze coaltie gaat meedoen en meebouwen.

Zeer overspannen woningmarkt aan de westflank

De oververhitting van de woningmarkt aan de westflank van Overijssel is ontstaan doordat deze regio recent te maken heeft gekregen met een bijzonder toegenomen woningvraag. Dit gebied slaat de brug met de Randstad en hieruit is indirect en direct de druk te verklaren. Haast in één klap is de nieuwbouwopgave in deze regio verdubbeld. De spanning op onze woningmarkt is vergelijkbaar met die van de Randstad. Huizen worden verkocht boven de vraagprijs en regelmatig voordat ze op Funda staan. Deze overspanning is voor Overijsselse begrippen zo groot, dat we weer tegen heel andere problemen dan in het oosten van de provincie aanlopen. We zijn dan ook dagelijks op bestuurlijk niveau met alle wethouders en woningcorporaties in gesprek hoe we deze klus gaan klaren. Neem bijvoorbeeld Zwolle. Er moesten 10.000 woningen bij, maar dat zijn er nu in zeer korte tijd 20.000 geworden. Deze schaalsprong ga je in je eigen regio zelf niet even oplossen. En onze steden aan de westflank voelen de druk vanuit de Randstad op hun woningmarkt verder toenemen. Deventer is daar een goed voorbeeld van. Blij zijn wij zeker met de aandacht van het landelijk expertteam woningbouw in de steden Zwolle en Enschede, maar wij zien deze inzet graag nog verder uitgebreid en verbreed worden vanuit Den Haag.

Opgaven realiseren we samen en hebben een gezicht

In Overijssel doen we het een tikje anders. We beginnen bij elkaar. We houden van de menselijke maat en een open frisse houding. Aan elke maatschappelijke opgave werken we samen in wisselende coalities van woningcorporaties tot ontwikkelaars, van gemeenten tot scholen. We zoeken elkaar op, we spreken dingen uit, we pakken zaken aan. Vragen leggen we op tafel en hebben een gezicht. We treffen elkaar vaak. Zo heeft Twente bijvoorbeeld de hoogste netwerkdichtheid van Nederland. Elkaar opzoeken en zaken aanpakken zit bij ons dus in het bloed. Wellicht zijn we door deze houding van ‘we lossen het samen wel even op’ met onze opgaven minder in beeld geweest. Nu trekken wij ook aan de bel. We willen onze opgaven graag oppakken met versterking vanuit Den Haag. Als provincie zijn we er blijvend op uit om partijen met elkaar in contact te brengen, zodat nieuwe ideeën en verbanden ontstaan. De aloude schotten tussen overheid en bedrijfsleven, maar ook tussen overheden zelf moeten verder naar beneden. Op die manier werken wij samen doortastend aan een nieuwe toekomst. Wij zien graag onze samenwerkingscoalitie romdom het wonen in Overijssel versterkt met inzet vanuit Den Haag.

 

Monique van Haaf

Gedeputeerde wonen, ruimte en retail

 

0  Comments

Cookie settings