Novito-woning

Rico ten Hag 06-07-2017
1158 keer bekeken 0 reacties

Transitieagenda Circulair Bouwen
In een van de kookstudio's is een groep onder leiding van Jan Straatman, Theo de Bruijn en Rutger Vrielink aan de slag gegaan om een transitieagenda Circulair Bouwen te ontwikkelen. Met deze transitieagenda circulair bouwen brengen we de kansen en knelpunten in kaart. Daarmee hebben we een goed beeld van wat er speelt in de praktijk. We gaan de inzichten uit deze agenda gebruiken om proeftuinen te starten waar ze kunnen worden getest en verrijkt met praktijkkennis. Leren door te doen! Klik hier om direct de digitale versie van de Transitieagenda te openen. Wilt u de papieren versie van de transitieagenda ontvangen? Stuur dan een mail naar circulairbouwen@overijssel.nl

Een Novito-woning is een laag geprijsd kant en klaar huis dat in 1 dag, op de locatie aangepast, gebouwd kan worden en met 2 weken installatietechnisch gereed is. Zo maak je voor iedere bewoner een (zorg)woning op maat mogelijk. Tags: woningen, zorg.

WAT IS HET

Een Novito-woning is een laag geprijsd kant en klaar huis dat in 1 dag, op de locatie aangepast, gebouwd kan worden en met 2 weken installatietechnisch gereed is. Het is een woningconcept dat geheel (modulair) gerealiseerd wordt en specifiek aangepast kan worden aan zorgbehoevende mensen. Je kunt geheel zorgvrij starten, maar de woning verandert mee met de specifieke wensen van de bewoner, waarbij alleen die voorzieningen worden toegepast die de bewoner nodig vindt. Op die manier heeft iedere bewoner altijd een betaalbare (zorg)woning op maat. Dat willen we mogelijk maken.

 

WAAR STAAN WE NU

Op dit moment zijn we daadwerkelijk bezig met de procedures om de eerst fase te realiseren van 7 van dit soort woningen mét berging in Hengelo Overijssel. We verwachten dat ze eind 2017 gebouwd en opgeleverd zijn. Een tweede fase met 5 woningen staat ook op de planning, maar dat gaat wat langer duren.

 

UITKOMST EXPERIMENT

Als je voor ouderen wilt zorgen kom je uit bij de vraag welke zorgtypologie van wonen daarop past, zeker omdat het de bedoeling is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven. Dan moet je er voor zorgen dat ze op een manier kunnen wonen die beantwoord aan hun nu-situatie en gemakkelijk aangepast kan worden. Flexibiliteit maar ook domotica spelen daar een belangrijke rol in. Belangrijk daarbij is natuurlijk ook dat je ruimte biedt aan de sociale kant van het verhaal. Het is voor oudere mensen van levensbelang dat ze elkaar ontmoeten. Je zou een ontmoetingsruimte kunnen realiseren en een gezamenlijke binnentuin. En een plan bedenken dat mensen stimuleert om elkaar te ondersteunen en te helpen.

 

Het blijkt dat het idee aanslaat. We komen veel op symposia en steeds meer partijen worden enthousiast en zijn overtuigd van de mogelijkheden. Het product Novito-woningen zetten we in de markt als een beleggingsobject. De potentie lijkt groot, op dit moment is een stagiair bezig met een doelgroep-benadering om partijen te interesseren en ze daadwerkelijk erbij te betrekken.

 

DE STADSCHEQUE

De cheque hebben we nog niet ingezet. Het ziet er naar uit de we de bijdrage willen spenderen aan een virtueel model om bewoners, investeerders en andere geïnteresseerden de mogelijkheden van Novito beter visueel te kunnen laten beleven. En dat kan dan ook weer gebruikt worden om andere projecten eerder van de grond te krijgen!

 

EXTRA OUTPUT/GELEERD

We hebben ingestoken op ouderen en dan specifiek op de zorgkant ervan. Daarin speelt de Novito-woning een hoofdrol. Maar we kijken of daarbij ook nog mogelijkheden zijn op het gebied van logeren en hobby. Maar veel interessanter nog is om te onderzoeken of we met dit concept ook iets kunnen betekenen in betaalbare jongerenhuisvesting; zo kunnen bijvoorbeeld in een zo’n woning drie eigen woonruimtes gemaakt worden met gemeenschappelijke voorzieningen. We denken ook aan de huisvesting van jonge asielzoekers in combinatie met begeleidende jongeren die als buddy van die asielzoekers fungeren; 2 op 2 is het idee.

 

Minder positief is dat we merken dat er grote belemmeringen zijn die vooral te maken hebben met de wet- en regelgeving en bestemmingsplannen, die ook nog eens per gemeente verschillend zijn. Bijvoorbeeld tuingericht wonen mag, maar als je ter plekke om redenen moet kiezen voor straatgericht wonen loop je tegen een muur en kan het absoluut niet. Je rolt van probleem in probleem. En als je 1 probleem oplost, krijg je er 2 voor terug is onze ervaring. Daardoor daalt het enthousiasme om er voor te gaan behoorlijk. Heel jammer is dat!

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen