Erfdelen

Pieter Parmentier 05-07-2017
945 keer bekeken 0 reacties

Voor het slagen van die gebiedsgerichte aanpak is netwerkvorming, afstemming en samenwerking cruciaal. Willen stad en land in Overijssel samen op weg gaan, dan vraagt dat om een ‘solidair bestuurlijk samenwerkings klimaat’, oftewel inclusief werken. Een vorm van samenwerking waarbij stad en land elkaar in thematische gelegenheidscoalities aanvullen. De opgave moet daarbij centraal staan oftewel ‘commitment op de inhoud, ontspannen in de relatie’. Door elkaar rond een bepaald thema op streekniveau te ontmoeten, leren buurgemeenten elkaar beter kennen en ontstaat het vertrouwen dat nodig is om samen aan de slag te gaan. De Streekwijzer is hiervan alvast een concreet resultaat.

Klik hier om naar de Streekwijzer pagina te gaan.

Een experiment waar een eigen woonconcept centraal staat, op een vrijgekomen boerenerf. Tags: woonconcept, VAB.

WAT IS HET

Het is geen experiment maar een woonconcept voor onszelf. Het gaat om samen wonen op een vrijgekomen boerenerf. We willen met elkaar op een manier leven waar het draait om begrippen als sociaal, duurzaam en kleinschalig. Het enthousiasme voor ons concept is groot, zowel bij burgers als bij de overheden. Belangstellenden in het hele land zoeken contact met elkaar om in hun regio iets op te zetten en wij helpen hen daarbij. Het is een mooie woonvorm o.a. voor ouderen en we gaan tegelijkertijd de leegstand op het platteland tegen.

 

WAAR STAAN WE NU

2 jaar geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van het concept en we hebben inmiddels overeenstemming bereikt met de grondeigenaar. We zitten in het traject van de bestemmingsplanwijziging. Onze groep bestaat uit 9 mensen, 4 echtparen en een alleenstaande. In de komende tijd gaan we alles uitwerken en de verwachting is dat we in de loop van 2018 daadwerkelijk kunnen bouwen.

 

UITKOMST EXPERIMENT

Het is een prachtig en boeiend proces. Zelf bedenken hoe we (later) willen wonen, met zorg en aandacht voor elkaar; dingen samen doen zonder dat er direct allerlei verplichtingen zijn. Het gaat niet snel, we hebben geen haast. We doen onderzoek naar duurzaam bouwen en kijken naar andere projecten in het land. Het is wel duidelijk dat zo kleinschalig als wij het doen, niet veel voorkomt Overijssel valt als provincie overigens wel op door het grote aantal VAB’s. Dus er zijn volop mogelijkheden.

 

DE STADSCHEQUE

De cheque komt goed van pas. Hij wordt ingezet voor het bevorderen van kennisuitwisseling waarmee soortgelijke initiatieven geholpen kunnen worden. Binnenkort organiseren we in Deventer een eerste bijeenkomst voor dertig belangstellenden.

 

EXTRA OUTPUT/GELEERD

Het is heel bevredigend en verrassend hoeveel aandacht er is in de (social) media voor ons soort kleinschalige en duurzame initiatieven. Websites, tijdschriften, dagbladen en ook het televisieprogramma Tegenlicht heeft belangstelling getoond, met name omdat dit soort concrete oplossingen tot de verbeelding spreken.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen