ErinThuis

Ludan Schmid 05-07-2017
1366 keer bekeken 0 reacties

Voor het slagen van die gebiedsgerichte aanpak is netwerkvorming, afstemming en samenwerking cruciaal. Willen stad en land in Overijssel samen op weg gaan, dan vraagt dat om een ‘solidair bestuurlijk samenwerkings klimaat’, oftewel inclusief werken. Een vorm van samenwerking waarbij stad en land elkaar in thematische gelegenheidscoalities aanvullen. De opgave moet daarbij centraal staan oftewel ‘commitment op de inhoud, ontspannen in de relatie’. Door elkaar rond een bepaald thema op streekniveau te ontmoeten, leren buurgemeenten elkaar beter kennen en ontstaat het vertrouwen dat nodig is om samen aan de slag te gaan. De Streekwijzer is hiervan alvast een concreet resultaat.

Klik hier om naar de Streekwijzer pagina te gaan.

Door een levensfasescan wordt een stappenplan gemaakt met senioren om met hen te kijken hoe ze ervoor staan en waar ze aan toe zijn. Tags: senioren, wonen.

WAT IS HET

Het is een initiatief om senioren voor te bereiden en klaar te maken voor beslissingen met grote gevolgen die vaak ongewenst, onverwacht en ontijdig komen. Dat gebeurt op basis van samenspraak met instanties en instellingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Met behulp van een levensfasescan wordt een allesomvattend stappenplan gemaakt met de senioren. Ze weten dan goed hoe ze ervoor staan en waar ze aan toe zijn; zo wordt voorkomen dat ze plotseling en onder druk allerlei zaken (moeten) regelen met grote gevolgen, waar ze achteraf flink spijt van hebben of die niet juist en passend bleken. Het maakt de weg vrij voor weloverwogen keuzes in eigen regie en tempo.

 

WAAR STAAN WE NU

Sinds oktober 2016 zijn we landelijk bezig met het regelen en opbouwen van netwerken en zijn nu zover dat de stap gemaakt wordt naar de senioren. We hebben de eerste klanten gehad en dat leverde veel positieve reacties op. We weten nu goed waar we staan en wat nog nodig is.

 

UITKOMST EXPERIMENT

Het belang om ouderen op alle facetten voor te bereiden op hun nabije toekomst is groot, voor henzelf, maar ook zeker maatschappelijk. Om senioren optimaal te bereiken is het belangrijk om onze ideeën en mogelijkheden ingebed en ondersteund te krijgen bij partijen die al bij de senioren bekend zijn en waar ze al een vertrouwensband mee hebben. Zo kun je laagdrempelig en met veel gevoel en warmte senioren benaderen en meenemen in ons verhaal. En dan lukt het ook om precies op tijd te zijn omdat de situatie van de ouderen bij die instanties goed in beeld is. Om de senior te beschermen tegen financiële uitbuiting te bieden hebben we met al onze partners contractueel vastgelegd dat onze klanten met een hoog serviceniveau en tegen een marktconform tarief worden bediend. De klant is echter geheel vrij voor deze partners te kiezen of eigen dienstverleners te selecteren aangezien ‘eigen regie’ bij ErinThuis hoog in het vaandel staat. Voorbeelden van aangesloten dienstverleners zijn hypotheekadviseurs, mantelzorgondersteuners, makelaars, estate planners, verhuiscoaches en (domotica)installateurs.

 

We kunnen op deze manier ook helpen om leegstand te voorkomen en doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Veel senioren wonen namelijk te groot, weten dat ook en willen op zich wel verhuizen, maar krijgen het niet voor elkaar omdat het op veel vlakken teveel voor ze is. Met onze inspanningen, hulp en begeleiding kunnen die woningen dan vrijgespeeld worden voor gezinnen.

 

DE STADSCHEQUE

De cheque zetten we al gefaseerd in voor het genereren van publiciteit via (sociale) media en de website, maar ook voor het ontwikkelen van een Quick Scan. Met behulp van deze Quick Scan geven we de senior door middel van 6 vragen inzicht of ze goed zijn voorbereid en wat ErinThuis mogelijk voor hen kan betekenen.

 

EXTRA OUTPUT/GELEERD

Het enthousiasme dat we tegenkomen is enorm groot, dus we weten dat we op iets zitten waar grote behoefte aan is. Het opent vele deuren, men is erg positief, maar er is ook nog veel te doen...

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen