Monique van Haaf roept op

Overijsselse denkers en doeners

In dit manifest treft u diverse ‘Kookstudio's'. Deze zijn afkomstig van vooraanstaande Overijsselse denkers en doeners. Zij hebben in de praktijk en vanuit onderzoek ervaring opgedaan met het transformeren van (leegstaand) vastgoed en geven vanuit hun eigen professie een handreiking aan u.

Inspiratie lokale verkiezingen  

De Woonkeuken wil graag op deze manier een goede doordachte inspiratiebron bieden voor alle makers van de lokale verkiezingsprogramma’s. En hebt u vragen of wilt u nog eens doorpraten met een van deze schrijvers, neemt u dan gerust contact met hen op via deze button op deze pagina.

 
 
 

 

Om mee te praten moet u zich eerst    registereren.

Ga naar de Kookstudio's van:

Circulair

Adaptief

Inclusief

We zijn ons vaak te weinig bewust van alle onschatbare waarde om ons heen, omdat we vasthouden aan onze eigen bestaande beelden en belangen. Tags: inspireren.

Door onszelf als mens, bestuurder en organisatie open te stellen, creëren we meerwaarde. We ervaren zaken die we alleen dán ervaren, als we achter onze eigen keukentafel vandaan komen. De recepten en ingrediënten in dit manifest vragen een eigentijdse bereidingswijze waarin betrokkenheid, beweging en bewustzijn het nieuwe kookgerei zijn!

In de Woonkeuken heb ik ervoor gekozen een krachtig doel te stellen en een open route uit te stippelen. Om zo tot een gezamenlijk resultaat te komen. Kortom, ‘doel x route = resultaat’. Velen van u hebben het afgelopen jaar de moed gehad om in het onbekende te stappen en samen te werken. Deze open houding heeft ons ver gebracht! We hebben samen een belangrijke voedingsbodem gecreëerd voor innovatie in het bouwen aan Overijssel. En we hebben dit als een grote groep zeer betrokken collega’s gedaan rond één gemeenschappelijk doel: het transformeren van (leegstaand) vastgoed.

We hebben met elkaar gezien dat gemeenten hierin een sleutelpositie hebben. En daarmee ook de gemeenteraden. We zien dat de transformatie van (leegstaand) vastgoed een zeer belangrijk vraagstuk is voor de toekomst. De verkiezingsprogramma’s zijn een eerste belangrijke stap richting de nieuwe colleges die vanaf 2018 zich gaan inzetten voor een belangrijk lokaal vraagstuk als het transformeren van (leegstaand) vastgoed. Een complex vraagstuk waarin ook de omgevingsvisie van uw gemeente een prominente rol gaat spelen.

Aan alle lokale politici doe ik daarom de oproep: neem kennis van de handreikingen in dit Receptenboek en put hieruit inspiratie voor uw lokale verkiezingsprogramma.

Op basis van dit Receptenboek ben ik van plan de komende periode weer een slag dieper te gaan. Ik zie deze waaier aan handreikingen dan ook als basis voor een Overijsselse vastgoedagenda. Een agenda waarin de noodzakelijke transitie nog nadrukkelijker naar voren zal komen in onze stedelijke en vastgoedopgaven. Zoals als circulair bouwen, de inclusieve en vitale stad, anders sturen en samenwerken, adaptief plannen, de stad in haar streek en de innovatie in het bouwen aan wonen.

De komende tijd zal ik deze ingezette weg krachtig voortzetten om tot meer duurzame resultaten te komen. Door met creativiteit en een onverminderd open houding opgaven te blijven aanvliegen. Dat is best spannend. Maar de Woonkeuken is hierin een goede leerschool en dat geeft mij vertrouwen. Je gaat als provincie niet over de opgave maar je gaat die opgave aan mét elkaar, in samenspraak. Deze nieuwe manier van werken en besturen kan een voorbeeld zijn voor de lokale politici die met dezelfde vraagstukken worstelen. Daar wil ik hen graag mee kennis laten maken.

Grote strategische vraagstukken vragen om krachtig te sturen en tegelijkertijd de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. De straat, de buurt. Je verbinden aan de plek en de vragen die op straatniveau spelen doorgronden en zien in het grote geheel. Het vraagt de bijzondere vaardigheid om tegelijkertijd zowel op strategisch niveau als op straatniveau te snappen hoe het één met het ander is verbonden en in dit veld direct de juiste dingen te kunnen doen. Met de Stadsbeweging zetten we daarom bewust erop in om de energie van de straat te pakken en van daaruit partijen, initiatieven en collega’s nog meer hun kracht te zetten.

Zo heeft ook de Woonkeuken een proeflokaal met experimenten gecreëerd met een praktische eigentijdse insteek. De afgelopen maanden heeft de Woonkeuken 10 bijzondere experimenten ondersteund en in het najaar willen we opnieuw 10 bijzondere experimenten verwelkomen in het proeflokaal. Met de leegstandsmonitor heeft de Woonkeuken gezorgd dat er gewoonweg duidelijkheid is over het leegstandsvraagstuk. Want aan sentimenten hebben we niets, het is belangrijk dat we weten hoe de feiten zitten.

Ik wil alle schrijvers danken voor hun bijdrage. Zij hebben hard gewerkt in de receptenstudio en vanuit hun eigen praktijk de recepten bijeengebracht, een waar voorbeeld van ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’! En in 2018 komt de Woonkeuken weer met een nieuwe eigentijdse spijskaart. De komende tijd ga ik mij inzetten om de energie uit de Woonkeuken te verbinden aan andere bewegingen. Zoals de Kracht van Oost, de Stadsbeweging, West-Overijssel op Streek, de Agenda voor Twente, de Kracht van Acht, het Transitieteam Circulair Bouwen, de Stadsgenerator, de Energie-inclusieve ruimtelijke planning, de Woonafspraken en de Omgevingswet.

Ik wens u veel inspiratie toe bij het combineren van ideeën uit dit Receptenboek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De komende maanden ga ik graag met u in gesprek en ik kijk uit naar het vormgeven van een Overijsselse vastgoedagenda. Een nieuw avontuur om samen aan te gaan. Ik sluit daarom af met één van mijn favoriete quotes van Paulo Coelho.

Wanneer je denkt dat avontuur gevaarlijk is,
probeer dan routine, dat is dodelijk.

-       Paulo Coelho

Afbeeldingen

0  reacties