Jan Martin van Rees - Wethouder van Almelo namens Lokaal Almelo Samen

Eric van de Wetering 28-10-2020 124 keer bekeken 0 reacties

Ik vond het een superleuke bijeenkomst, leuke setting en een mooi onderwerp: wonen, dat is voor iedereen belangrijk. Ik vond de inbreng van de sprekers erg interessant. Het geeft ook aan dat het een breed speelveld is waarop we opereren en tegelijkertijd is ook helder dat er heel veel moet gebeuren.

Hoe is de situatie in Almelo?
We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een aantal hele mooie gebieden. Als eerste het Indië-terrein: het voormalige Ten Cate fabriekscomplex dat herontwikkeld wordt tot binnenstedelijk woongebied, dat is echt een supermooie ontwikkeling met handhaving van een aantal oude onderdelen waar we stedelijk wonen creëren, heel dicht bij het centrum. We zijn in 2011 gestart en nu begint het volop te lopen door het aantrekken van de economie in de laatste jaren – in totaal worden daar 650 woningen gerealiseerd. Daarnaast is de gebiedsontwikkeling voor het Dok tussen het Indië-terrein en het centrum in, en bij de Havenkade is een plan uitgewerkt tussen de bibliotheek en het oude stadhuis (dat ook herontwikkeld wordt). Als laatste zijn we in Almelo Noordoost bezig met een uitgifte van grotere kavels. Dit alles moet leiden tot een enorme kwaliteitsimpuls en toevoeging van een groot aantal woningen voor jonge gezinnen én voor jongeren.

Welke bedreigingen zij er?
Onze begroting staat onder druk door alle uitgaven in het sociaal domein. Daar ligt de grootste opgave. Zaken als woningbouw en infrastructuur lopen goed, we kunnen investeren in het onderhoud van de wegen en dat doen we ook volop. De grootste druk is er door de subsidies en de instellingen die voor ons werken waar we op moeten korten vanwege de tekorten op de begroting.

Vragen aan de provincie?
We werken heel goed samen met de provincie, de ontwikkeling Stadskade doen we samen met de HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel). Ook heeft de provincie de ontwikkeling en het terugbrengen van de haven in de binnenstad mee gefinancierd. Het is dus goed, maar natuurlijk, het kan natuurlijk altijd beter: we gaan nog zóveel doen, we hebben nog zóveel geld nodig, dus financiële steun van deze kant is altijd welkom. Wat ik echt als rol van de provincie zie, is het meedenken en het bovenregionaal met elkaar dingen afstemmen.

Gaat u aan tafel met Wierden?
Zeker , we moeten samen aan tafel, maar door de waan van de dag zijn we toch druk met de dagelijkse gang van zaken. En dan merk je dat je toch te weinig je collega’s opzoekt, zeker op dit soort vraagstukken – dat moeten we meer doen. En dat heb ik te weinig gedaan is de conclusie. Naar aanleiding van de Woonvisie heb ik al wel het een en ander in de agenda laten zetten, maar eigenlijk zou je elkaar veel vaker moeten zien.

Oproep
In Overijssel gaat het om het toevoegen van 60.000 woningen en dat moeten we zeker niet alleen in de grote steden doen; daarvoor moeten we ook naar het platteland kijken, dat ben ik eens met mijn Wierdense collega. Misschien kunnen als heel Overijssel gezamenlijk een propositie maken hoe we dat gaan regelen voor die 60.000 stuks, maar dan moeten we het wel echt regelen!

0  reacties

Cookie-instellingen