Jan Peter van der Sluis - Wethouder van Kampen voor de ChristenUnie

Eric van de Wetering 28-10-2020 216 keer bekeken 0 reacties

De gezamenlijke opgave is wel helder, maar iedereen heeft ook een eigen opgave. Probeer toch ook wat breder te kijken dan alleen naar die van jezelf, ga bijvoorbeeld niet alleen kijken welke subsidies je voor jezelf binnen kunt halen.

Foto Freddy Schinkel

Wat vond u van de Woonkeukenbijeenkomst?
Het is zeker belangrijk om van elkaar te weten welke bewegingen er zijn. Ik miste een klein beetje de inbreng van de marktsector – ik ben ook wel benieuwd wat voor ideeën zíj hebben. Die gesprekken hebben wij als gemeente ook, welke innovatieve ideeën zijn er, wat zien zij gebeuren en hoe kan dat bij elkaar komen als het publieke orgaan en de markt samen die opgave oppakken.

Wat zijn de ontwikkelingen in Kampen?
Op het gebied van woningen zijn we Reeve aan het ontwikkelen, Reeve 1 bestaat uit 600 woningen en dan komt Reeve 2 er hopelijk ook nog bij. Het gaat om een mooie wijk, midden in het water, midden in een nieuw natuurgebied dat gecreëerd is. Dus als je wilt wonen aan het water, en met je bootje wilt aanmeren aan je eigen steiger, dan is Reeve ‘the place to be’! Maar we zijn ook bezig met andere locaties. Zoals het plan Fuite in IJsselmuiden, daar is een behoorlijke woonbehoefte, ook vanuit het dorp zelf. Maar ook starters willen bij ons in het dorp of in de stad wonen. Dus de opgave voor wat wonen betreft is behoorlijk aanwezig.

Wat zijn de problemen en uitdagingen?
Als we puur kijken naar de versnelling die gevraagd wordt, kunnen we die leveren, wij hebben gronden ter beschikking die heel snel in ontwikkeling genomen kunnen worden. Capaciteit is daarbij natuurlijk wel even een probleem. En goedkoop bouwen is natuurlijk ook een issue, al willen we bouwen voor alle inkomenscategorieën. Maar de prijzen (gaan) stijgen, voor ‘goedkoop’ zit je dan al heel gauw op een prijs van € 250 - 280.000 en het is maar de vraag of iedereen dat kan betalen. En dat is dan de definitie van goedkoop bouwen. is Het zou mooi zijn als we daar net iets onder zouden kunnen gaan zitten, dan is het voor iedereen betaalbaar.

Hoe zit Kampen in de Regio Zwolle?
Het is goed om regionaal af te stemmen wie wat gaat bouwen voor welke doelgroep. Dat je niet allemaal dezelfde woningen gaat bouwen voor diezelfde doelgroep. Je moet elkaar niet als concurrent zien, maar veel meer als complementaire partners. Wij hebben een ander aanbod dan bijvoorbeeld de gemeente Zwolle, die zitten daar veel meer in de verstedelijking, daar kunnen wij heel goed bij aansluiten door heel andere woningen te bouwen op een heel andere plek met heel andere kwaliteiten. Zo kun je elkaar heel goed aanvullen. Maar we zijn wel erg afhankelijk van wat grote broer Zwolle gaat doen en hoe wij daarbij kunnen aansluiten. In de regio is het goed om te kijken waar de behoefte zit, wat voor vragen wij krijgen, en wie nu wat doet, in plaats van dat je vanuit je eigen toko het wiel gaat uitvinden.

Ziet u een trek vanuit de Randstad op u afkomen?
Niet vanuit de Randstad, ik denk dat dat misschien een slag later is, maar we zien wel een verschuiving. Als ik naar Kampen kijkt komt nu al een kwart buiten de gemeente vandaan; dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld uit Amersfoort, Lelystad maar ook uit Groningen. Dus mensen gaan anders op zoek naar woningen, die kijken meer naar wáár krijg ik een kwalitatief goede woning voor een betaalbare prijs. Dat is veel meer de zoektocht die nu plaats gaat vinden en ik denk niet dat massaal Amsterdammers en Rotterdammers in Kampen gaan wonen. Ik denk wel dat ze gaan zoeken, maar dan misschien eerst in Zwolle en daar zullen gaan wonen en dat wij een andere categorie krijgen, misschien een overloop vanuit die stad. Maar ook vanuit andere steden zien we de vraag komen naar woningen in Kampen, dus niet alleen vanuit onze eigen bewoners, maar ook mensen die gewoon op zoek zijn naar een hele mooie leefomgeving.

Nog iets gehoord waar u wat aan heeft voor Kampen?
Ja, op het gebied van het ouder worden en het voor die doelgroep vinden van een geschikte woning; het is belangrijk te kijken naar de voorzieningen die je creëert in de stad. Ouderen willen wel verhuizen, maar dan moeten er wel de juiste voorzieningen zijn. Daarin zijn verschillende modellen denkbaar, maar we moeten af van de gedachte dat ouderen niet wíllen verhuizen, maar dan moet het aanbod wel goed zijn. Vaak wonen mensen met heel veel plezier in hun huidige woning en zijn ze nog niet toe aan de volgende stap. Je moet ze dan als het ware verleiden om dat toch te doen en dan komt de doorstroming op gang en komt vervolgens het hele gebeuren in beweging – en dat is eigenlijk wat we ook wel willen!

Wilt u nog wat zeggen?
De gezamenlijke opgave is wel helder, maar iedereen heeft ook een eigen opgave. Probeer toch ook wat breder te kijken dan alleen naar die van jezelf, ga bijvoorbeeld niet alleen kijken welke subsidies je voor jezelf binnen kunt halen. Ga echt regionaal denken, volgens mij is dat heel erg van belang. En de provincie speelt daar ook een behoorlijke rol in als regisseur. Dus nogmaals, kijk niet alleen naar je eigen behoefte, maar weet ook wat je voor de regio kunt betekenen. Kijk breder dan je eigen gemeente!

0  reacties

Cookie-instellingen