Monique van Haaf - Gedeputeerde provincie Overijssel

Eric van de Wetering 28-10-2020 236 keer bekeken 0 reacties

Wat wij doen met onze Regionale Woonagenda’s is zorgen dat die regio’s goed met elkaar in gesprek zijn en duidelijk in beeld hebben wat de lokale behoefte is en wat de plus is die we daar op zetten. Maar ook hoe we elkaar daarin helpen.

Hoe was de bijeenkomst van de Woonkeuken vanmiddag?
Ja, het was een heel dynamische middag! Goede gesprekken, veel belangstelling om ook weer digitaal aanwezig te zijn. Het is in deze tijd toch altijd even afwachten hoe je dit soort bijeenkomsten weer op een goede manier kunt organiseren. En dan zie je dat er toch weer veel belangstelling is en dat mensen meedoen. De Woonkeuken is ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, het netwerk staat heel stevig.

Waar ging het Landelijk Congres Flexwonen over?
Hoe kan flexwonen iets aan de opgave bijdragen van de woningbehoefte die er is. En het is daar zeer zeker een onderdeel van. En mooi dat er zoveel belangstelling uit het hele land voor is om met elkaar aan die opgave te werken en oplossingen buiten de gebaande paden te zoeken. En flexwonen, tijdelijk wonen en tijdelijke bouw helpen daarin mee.

Wat is de bedoeling met de Regionale Woonagenda’s?
Wat wij doen met onze Regionale Woonagenda’s is zorgen dat die regio’s goed met elkaar in gesprek zijn en duidelijk in beeld hebben wat de lokale behoefte is en wat de plus is die we daar op zetten. Maar ook hoe we elkaar daarin helpen. Dat je niet elke woonwijk hetzelfde laat zijn, dus genoeg divers én verspreid over de regio bouwt. Zo kunnen ze elkaar helpen en als provincie doen wij daarin mee. Anders dan hoe het in het verleden ging, staan aantallen zeker niet meer voorop. Het gaat erom juist de behóefte in beeld te hebben – en ook daadwerkelijk te bouwen voor de diversiteit die nodig is. Daar helpen we als provincie bij. En dan maakt het niet uit wat de uitkomst van die programmering is, of dat nou 100, 130 of 180 is, als er een goede onderbouwing ligt, als daar echt behoefte aan is, dan zorgen wij, met de gemeenten, de bouwers en de corporaties, dat er gebouwd gaat worden.

Wat doet het Rijk in de woningbouwontwikkeling van de provincie?
Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld en flexpools zijn er op ingezet. Pools met expertise die extra inzet kunnen plegen om de versnelling in de woningbouw voor elkaar te krijgen. Het gaat voor Overijssel om 1,3 miljoen euro, dat is hartstikke mooi, die kunnen we goed gebruiken. Kennis is nodig om voor de goede procedures te gaan, de goede locaties te vinden maar ook om goed in beeld te krijgen welke woning op welke plek nodig is.

Vanuit het Rijk is ook een impuls gegeven voor de versnelling van de woningbouw, daar is destijds 1 miljard Euro voor afgesproken. Dat gaat in 4 tranches van ongeveer 250 miljoen Euro elk. Vanuit die eerste tranche doen nu Deventer en Enschede mee; Deventer krijgt 3,2 miljoen en Enschede 3 miljoen Euro om versnelling in de woningbouw – en zeker in de woningbouwopgave voor betaalbare woningen – waar te maken. Daar doen we een miljoen Euro bij voor beide steden als provincie. Ook bij Zwolle overigens, dat gaat vol voor de tweede tranche om daarin mee te doen.

Komt alles en iedereen aan bod op de woningmarkt?
De verschillende doelgroepen horen daarbij, de ouderen, de starters, de mensen met een zorgbehoefte. Het is ook één woningmarkt en met doorstroming werkt dat in op elkaar, dus ook hoe je de verschillende doelgroepen een plek geeft in die Regionale Woonagenda’s. Het gesprek aan tafel rond wonen en zorg voor ouderen heeft in de Woonkeuken altijd al heel goed de aandacht gehad, maar het kan altijd meer. Vandaag was de betrokkenheid van Hester van Sprang weer een mooie volgende stap daarin.

Wanneer is de volgende Woonkeuken?
Voorlopig staat die in de agenda voor 4 maart volgend jaar. Het zal ook dan weer van de omstandigheden afhangen hoe die eruit gaat zien. Digitaal kan sowieso altijd, maar ik hoop dat het in ons land dan qua Corona zo rustig is dat we elkaar dan weer fysiek kunnen treffen, daar kijk ik wel naar uit!

0  reacties

Cookie-instellingen