Blokje Om (recept)

Suzan Wiltinge 06-02-2019
342 keer bekeken 0 reacties

Woonblik toont jou, als ontwikkelaar, bouwer of beheerder van woningen, recepten en ingrediënten voor het wonen van morgen. Een recept laat je kant-en-klare oplossingen om te wonen zien. Een recept is voor herhaling vatbaar. Recepten zijn geperfectioneerd en ergens in Oost-NL (bijna) gerealiseerd. Zonder goede ingrediënten geen innovatieve recepten. Ingrediënten kunnen op verrassende wijze worden gecombineerd tot smakelijke woningen. Gebruik Woonblik als ‘kaartenbak’ om je te laten inspireren, als spelvorm voor de ontwikkeling van projecten en laat je uitdagen om leemtes te vullen.

Hoe blijft Woonblik actueel?
Alle ingrediënten en recepten in Woonblik zijn te zien op deze site. Daarnaast is er een écht Woonblik: een blik met kaarten van alle recepten. Woonblik wordt doorlopend aangevuld met nieuwe recepten en ingrediënten. Er is natuurlijk ook ruimte om jouw recept of ingrediënt toe te voegen aan (de digitale variant van) Woonblik. Mail jouw recept of ingrediënt daarvoor naar woonkeuken@overijssel.nl.

Maatschappelijke opgaven
Innovatieve recepten en ingrediënten worden ontwikkeld om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. De producten in Woonblik bieden oplossingen voor:

1.

Overbodig en gemakzuchtig gebruik van grondstoffen. De winning en grootschalige productie van grondstoffen heeft een enorme impact op het milieu, het natuurlandschap en de leefbaarheid van een gebied. De onverwoestbare afvalberg groeit gestaag en bepaalde bronnen raken langzaamaan op.

2.

Te hoge CO2 uitstoot, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Het gebruik van fossiele brandstoffen om ons huis te verwarmen en voor vervoer hebben aandeel in de te grote CO2 uitstoot. Er zit 40 procent meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden.

3.

(Ver)dringen op de woningmarkt. Dat het dringen is op de woningmarkt kent meerdere oorzaken, zoals het aantal (eenpersoons)huishouden dat groeit tot 2040 met meer dan 750.000, (arbeids)migratie en de frictie tussen vraag en aanbod in prijs, locatie en benodigde ruimte.

4.

Zorgvraagstukken die steeds vaker in de eigen omgeving moeten worden opgelost. Steeds vaker wonen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jong en oud, zelfstandig. Zorg komt, als het niet anders kan, aan huis.

 

 

Blokje Om is een oplossing voor corporaties met een renovatie of- herstructureringsopgave.

In ongeveer 20 dagen wordt een huizenblok 100% vernieuwd. De slimme blok-voor-blok aanpak, waarbij lichtgewicht HoutSkeletBouw op het bestaande fundament wordt ingezet, biedt voordelen voor zowel bewoners als corporaties.

Het bouwproces geeft geen druk op de woningvoorraad omdat bewoners na een korte woonvakantie terugkeren.

Ook de impact voor de omgeving is laag, stap voor stap wordt de buurt vernieuwd met een minimale inzet van zwaar materieel. Het karakter van de vertrouwde buurt blijft bewaard.

Feiten over Blokje Om

Categorie

Recept

Kost

Afhankelijk van situatie en type woning

Levertijd

20 dagen

Voldoet aan bouwbesluit

ja

Oppervlakte

Variabel, afhankelijk van bestaande fundering

Status

Gerealiseerd in o.a. Oldenzaal door WBO Wonen en Zelhem door ProWonen.

 

Blokje Om draagt bij aan maatschappelijke opgave

 

  • Grondstoffenschaarste: 4

  • CO2 reductie: 5

  • Zorgvraagstukken: 3

  • Woningmarkt: 4

Blokje Om blinkt uit in…

… het reduceren van CO2 uitstoot.

De woningen worden niet meer aangesloten op het gas. Blokje Om woningen worden NOM-ready of meteen 0 op de meter gebouwd.

Ook het (her)gebruik van de bouwmaterialen draagt bij: de bestaande fundamenten van de woningen worden hergebruikt en het product is gebaseerd op het meer duurzame en lichtgewicht HoutSkeletBouw. Dit laatste biedt ook tijdens het bouwproces een bijdrage, omdat er minimaal gebruik gemaakt hoeft te worden van zwaar materieel.

Blokje Om wil zich ontwikkelen in…

…de opgave ‘Grondstoffenschaarste’: “We willen graag nog meer circulaire producten/materialen toevoegen aan Blokje Om en zijn actief bezig dit door te ontwikkelen. Natuurlijk staan we hierbij open voor contacten met leveranciers.”

Meer informatie

Naam product/concept

Blokje Om

Contactpersoon

Leon Scholten

Telefoon contactpersoon*

074 2550255

E-mail contactpersoon*

blokjeom@duravermeer.nl

Meer informatie

http://blokjeommetduravermeer.nl

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen