NOM Renovatie Stinsburg (recept)

Suzan Wiltinge 11-02-2019
634 keer bekeken 0 reacties

Woonblik toont jou, als ontwikkelaar, bouwer of beheerder van woningen, recepten en ingrediënten voor het wonen van morgen. Een recept laat je kant-en-klare oplossingen om te wonen zien. Een recept is voor herhaling vatbaar. Recepten zijn geperfectioneerd en ergens in Oost-NL (bijna) gerealiseerd. Zonder goede ingrediënten geen innovatieve recepten. Ingrediënten kunnen op verrassende wijze worden gecombineerd tot smakelijke woningen. Gebruik Woonblik als ‘kaartenbak’ om je te laten inspireren, als spelvorm voor de ontwikkeling van projecten en laat je uitdagen om leemtes te vullen.

Hoe blijft Woonblik actueel?
Alle ingrediënten en recepten in Woonblik zijn te zien op deze site. Daarnaast is er een écht Woonblik: een blik met kaarten van alle recepten. Woonblik wordt doorlopend aangevuld met nieuwe recepten en ingrediënten. Er is natuurlijk ook ruimte om jouw recept of ingrediënt toe te voegen aan (de digitale variant van) Woonblik. Mail jouw recept of ingrediënt daarvoor naar woonkeuken@overijssel.nl.

Maatschappelijke opgaven
Innovatieve recepten en ingrediënten worden ontwikkeld om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. De producten in Woonblik bieden oplossingen voor:

1.

Overbodig en gemakzuchtig gebruik van grondstoffen. De winning en grootschalige productie van grondstoffen heeft een enorme impact op het milieu, het natuurlandschap en de leefbaarheid van een gebied. De onverwoestbare afvalberg groeit gestaag en bepaalde bronnen raken langzaamaan op.

2.

Te hoge CO2 uitstoot, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Het gebruik van fossiele brandstoffen om ons huis te verwarmen en voor vervoer hebben aandeel in de te grote CO2 uitstoot. Er zit 40 procent meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden.

3.

(Ver)dringen op de woningmarkt. Dat het dringen is op de woningmarkt kent meerdere oorzaken, zoals het aantal (eenpersoons)huishouden dat groeit tot 2040 met meer dan 750.000, (arbeids)migratie en de frictie tussen vraag en aanbod in prijs, locatie en benodigde ruimte.

4.

Zorgvraagstukken die steeds vaker in de eigen omgeving moeten worden opgelost. Steeds vaker wonen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jong en oud, zelfstandig. Zorg komt, als het niet anders kan, aan huis.

 

 

De NOM Renovatie Stinsburg is een recept voor rijwoningen van woningcorporaties met een relatief goede Energie Index (Energielabel C of beter) die nog een extra stap moeten maken naar aardgasloos.

In dit innovatielab van Reimarkt en partners is een huurwoning van woningcorporatie Domijn uit 1982 volledig gerenoveerd naar nul-op-de-meter. De prestaties van de woning en de beleving van de huurder worden gemeten en vergeleken met een andere woning van hetzelfde type. Het concept is betaalbaar, schaalbaar en biedt voordelen voor zowel bewoners als corporaties. De buitenkant (schil) van de woning blijft intact. Dat zorgt ervoor dat het straatbeeld en karakter van woning bewaard blijft.

Feiten over NOM Renovatie Stinsburg

Categorie

Recept

Kosten

€ 70.000

Levertijd

1,5 maand

Voldoet aan bouwbesluit

Ja. Betreffende renovatie eisen, ruim

Oppervlakte

135 m²

Reeds gerealiseerd

Toegepast bij sociale huurwoning Stinsburg, Enschede

 

NOM Renovatie Stinsburg draagt bij aan maatschappelijke opgave
(1 = weinig, 5 is veel)

  • Grondstoffenschaarste: 1

  • CO2 reductie: 5

  • Zorgvraagstukken: 1

  • Woningmarkt: 2

NOM Renovatie Stinsburg blinkt uit in…

… het reduceren van de CO2 uitstoot. In de woning zijn zonnepanelen (deel PVT) toegepast, is de schil geïsoleerd en het glas vervangen door slim isolatieglas met zonwering erin. Ook is er een water-water warmtepomp geplaatst, is de vloer aan de onderkant nageïsoleerd en is de innovatieve Solar Freezer toegepast. Als er te weinig energie van het dak beschikbaar is, onttrekt de warmtepomp energie uit de bufferzak. 

 

NOM Renovatie Stinsburg wil zich ontwikkelen in…

Het samenwerken met verschillende partijen om innovaties voor duurzame oplossingen in de bestaande bouw rendabel (door) te ontwikkelen. Daarbij zijn schaalvergroting en kostenreductie belangrijke onderwerpen om uiteindelijk de bestaande woningbouw, bewoners en woningcorporaties verder te kunnen helpen.

Meer informatie

Naam product/concept

NOM Renovatie Stinsburg

Contactpersoon

Patrick Maneschijn (Reimarkt), Pascal ten Berge (Domijn).

Telefoon contactpersoon*

053-8506090

E-mail contactpersoon*

patrick.maneschijn@reimarkt.nl

Meer informatie

Reimarkt Enschede

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen