Xyhlo Biofinish (ingrediënt)

Suzan Wiltinge 11-02-2019
962 keer bekeken 0 reacties

Woonblik toont jou, als ontwikkelaar, bouwer of beheerder van woningen, recepten en ingrediënten voor het wonen van morgen. Een recept laat je kant-en-klare oplossingen om te wonen zien. Een recept is voor herhaling vatbaar. Recepten zijn geperfectioneerd en ergens in Oost-NL (bijna) gerealiseerd. Zonder goede ingrediënten geen innovatieve recepten. Ingrediënten kunnen op verrassende wijze worden gecombineerd tot smakelijke woningen. Gebruik Woonblik als ‘kaartenbak’ om je te laten inspireren, als spelvorm voor de ontwikkeling van projecten en laat je uitdagen om leemtes te vullen.

Hoe blijft Woonblik actueel?
Alle ingrediënten en recepten in Woonblik zijn te zien op deze site. Daarnaast is er een écht Woonblik: een blik met kaarten van alle recepten. Woonblik wordt doorlopend aangevuld met nieuwe recepten en ingrediënten. Er is natuurlijk ook ruimte om jouw recept of ingrediënt toe te voegen aan (de digitale variant van) Woonblik. Mail jouw recept of ingrediënt daarvoor naar woonkeuken@overijssel.nl.

Maatschappelijke opgaven
Innovatieve recepten en ingrediënten worden ontwikkeld om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. De producten in Woonblik bieden oplossingen voor:

1.

Overbodig en gemakzuchtig gebruik van grondstoffen. De winning en grootschalige productie van grondstoffen heeft een enorme impact op het milieu, het natuurlandschap en de leefbaarheid van een gebied. De onverwoestbare afvalberg groeit gestaag en bepaalde bronnen raken langzaamaan op.

2.

Te hoge CO2 uitstoot, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Het gebruik van fossiele brandstoffen om ons huis te verwarmen en voor vervoer hebben aandeel in de te grote CO2 uitstoot. Er zit 40 procent meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden.

3.

(Ver)dringen op de woningmarkt. Dat het dringen is op de woningmarkt kent meerdere oorzaken, zoals het aantal (eenpersoons)huishouden dat groeit tot 2040 met meer dan 750.000, (arbeids)migratie en de frictie tussen vraag en aanbod in prijs, locatie en benodigde ruimte.

4.

Zorgvraagstukken die steeds vaker in de eigen omgeving moeten worden opgelost. Steeds vaker wonen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jong en oud, zelfstandig. Zorg komt, als het niet anders kan, aan huis.

 

 

Xyhlo Biofinish is een 100% natuurlijke houtbescherming. Xyhlo biofinish is het milieuvriendelijk alternatief voor het verduurzamen van hout in met name buitentoepassingen.

Met Xyhlo biofinish wordt een zwarte levende biologische beschermlaag gevormd die zelfs in staat is zichzelf te herstellen bij kleine beschadigingen.

Feiten over Xyhlo Biofinish

Categorie

Ingrediënt

Kost

€40–45 per vierkante meter

Levertijd

10 weken

Voldoet aan bouwbesluit

nvt

Oppervlakte

nvt

Status

Xyhlo Biofinish is toegepast in diverse particuliere woningen en in Zorgcentrum Da Costa in Putten

 

Xyhlo Biofinish draagt bij aan maatschappelijke opgave
(1 = weinig, 5 is veel)

  • Grondstoffenschaarste: 5

  • CO2 reductie: 4

  • Zorgvraagstukken: 1

  • Woningmarkt: 1

Xyhlo Biofinish blinkt uit in…

…het oplossen van grondstoffenschaarste.

Xyhlo biofinish is volledig circulair. De coating en de olie bestaat uit 100% natuurlijke, biologische en lokale grondstoffen. Door de in de natuur voorkomende schimmel Aureobasidium pullulans op met lijnolie geïmpregneerd hout te laten groeien ontstaat een robuuste functionele levende biofilm of coating die het gebruik van giftige stoffen overbodig maakt en extra functies creëert. 

Na het verstrijken van de technische levensduur van het hout, kan het hout volledig worden teruggebracht in de natuurlijke biologische kringloop. Er wordt geen extra CO2 toegevoegd aan onze atmosfeer. Ook niet bij gebruik van het hout t.b.v. energieopwekking.

Xyhlo Biofinish wil zich ontwikkelen in…

… meer kleuren biofinish. We willen graag meer kleuren op de markt brengen en die moeten nog ontwikkeld worden.

Meer informatie

Naam product/concept

 Xyhlo Biofinish

Contactpersoon

Frans van Rooijen

Telefoon contactpersoon*

06 53420683

E-mail contactpersoon*

info@xyhlo.com

Meer informatie

www.xyhlo.com

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen