Waareenhuis (ingrediënt)

Suzan Wiltinge 11-02-2019
768 keer bekeken 0 reacties

Woonblik toont jou, als ontwikkelaar, bouwer of beheerder van woningen, recepten en ingrediënten voor het wonen van morgen. Een recept laat je kant-en-klare oplossingen om te wonen zien. Een recept is voor herhaling vatbaar. Recepten zijn geperfectioneerd en ergens in Oost-NL (bijna) gerealiseerd. Zonder goede ingrediënten geen innovatieve recepten. Ingrediënten kunnen op verrassende wijze worden gecombineerd tot smakelijke woningen. Gebruik Woonblik als ‘kaartenbak’ om je te laten inspireren, als spelvorm voor de ontwikkeling van projecten en laat je uitdagen om leemtes te vullen.

Hoe blijft Woonblik actueel?
Alle ingrediënten en recepten in Woonblik zijn te zien op deze site. Daarnaast is er een écht Woonblik: een blik met kaarten van alle recepten. Woonblik wordt doorlopend aangevuld met nieuwe recepten en ingrediënten. Er is natuurlijk ook ruimte om jouw recept of ingrediënt toe te voegen aan (de digitale variant van) Woonblik. Mail jouw recept of ingrediënt daarvoor naar woonkeuken@overijssel.nl.

Maatschappelijke opgaven
Innovatieve recepten en ingrediënten worden ontwikkeld om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. De producten in Woonblik bieden oplossingen voor:

1.

Overbodig en gemakzuchtig gebruik van grondstoffen. De winning en grootschalige productie van grondstoffen heeft een enorme impact op het milieu, het natuurlandschap en de leefbaarheid van een gebied. De onverwoestbare afvalberg groeit gestaag en bepaalde bronnen raken langzaamaan op.

2.

Te hoge CO2 uitstoot, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Het gebruik van fossiele brandstoffen om ons huis te verwarmen en voor vervoer hebben aandeel in de te grote CO2 uitstoot. Er zit 40 procent meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden.

3.

(Ver)dringen op de woningmarkt. Dat het dringen is op de woningmarkt kent meerdere oorzaken, zoals het aantal (eenpersoons)huishouden dat groeit tot 2040 met meer dan 750.000, (arbeids)migratie en de frictie tussen vraag en aanbod in prijs, locatie en benodigde ruimte.

4.

Zorgvraagstukken die steeds vaker in de eigen omgeving moeten worden opgelost. Steeds vaker wonen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jong en oud, zelfstandig. Zorg komt, als het niet anders kan, aan huis.

 

 

Waareenhuis is een online platform waar vraag naar woonruimte en mogelijkheden om met woningbouw aan de slag te gaan elkaar vinden.

Waareenhuis ruimt leegstand op en maakt kernen leefbaar. In aanloopstraten en dorpskernen zitten ontwikkelingen op slot doordat het toevoegen van woningen niet mogelijk is. Ontwikkelingen waarbij overbodige commerciële ruimte een nieuwe bestemming zou moet krijgen, en wonen vaak wenselijk is, komen stil te liggen. Leegstand is het straatbeeld.

Waareenhuis is een online platform waar vraag naar woonruimte en mogelijkheden om met woningbouw aan de slag te gaan elkaar vinden.

Feiten over Waareenhuis

Categorie

Ingrediënt

Kost

ntb

Levertijd

Direct

Voldoet aan bouwbesluit

nvt

Oppervlakte

nvt

Status

In ontwikkeling, verwacht zomer 2019. Waareenhuis is in ontwikkeling in de gemeentes Berkelland en Bronckhorst en geïnspireerd op de Landschapsbank.

 

Waareenhuis draagt bij aan maatschappelijke opgave
(1 = weinig, 5 is veel)

  • Grondstoffenschaarste: 1

  • CO2 reductie: 1

  • Zorgvraagstukken: 3

  • Woningmarkt: 5

Waareenhuis blinkt uit in…

… het oplossen van (ver)dringen op de woningmarkt.

Waareenhuis maakt de daadwerkelijke behoefte aan wonen inzichtelijk. Starters op de woonmarkt maken zich kenbaar. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt hier geboren. De vraag wordt gematched met (latent) aanbod. Particulieren die ruim in hun woning zitten nu de kinderen uit huis zijn, commercieel of maatschappelijk vastgoed dat leeg staat en ruimte om woningen te bouwen bij (particuliere) ontwikkelaars worden inzichtelijk. Frictie in vraag en aanbod, in prijs of bestemming wordt zo zichtbaar, waardoor ook oplossingen ontstaan.

Waareenhuis wil zich ontwikkelen in…

Waareenhuis is volop in ontwikkeling en zoekt mensen met een woonvraag en eigenaren van leegstaande panden of percelen.

Meer informatie

Naam product/concept

Waareenhuis

Contactpersoon

Eelco Schuijl

Telefoon contactpersoon*

0642086988

E-mail contactpersoon*

eelco@architectenlab.nl

Meer informatie

Waareenhuis.nl

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen