Bejaardenhuis een 2e jeugd (recept)

Suzan Wiltinge 11-02-2019
958 keer bekeken 0 reacties

Woonblik toont jou, als ontwikkelaar, bouwer of beheerder van woningen, recepten en ingrediënten voor het wonen van morgen. Een recept laat je kant-en-klare oplossingen om te wonen zien. Een recept is voor herhaling vatbaar. Recepten zijn geperfectioneerd en ergens in Oost-NL (bijna) gerealiseerd. Zonder goede ingrediënten geen innovatieve recepten. Ingrediënten kunnen op verrassende wijze worden gecombineerd tot smakelijke woningen. Gebruik Woonblik als ‘kaartenbak’ om je te laten inspireren, als spelvorm voor de ontwikkeling van projecten en laat je uitdagen om leemtes te vullen.

Hoe blijft Woonblik actueel?
Alle ingrediënten en recepten in Woonblik zijn te zien op deze site. Daarnaast is er een écht Woonblik: een blik met kaarten van alle recepten. Woonblik wordt doorlopend aangevuld met nieuwe recepten en ingrediënten. Er is natuurlijk ook ruimte om jouw recept of ingrediënt toe te voegen aan (de digitale variant van) Woonblik. Mail jouw recept of ingrediënt daarvoor naar woonkeuken@overijssel.nl.

Maatschappelijke opgaven
Innovatieve recepten en ingrediënten worden ontwikkeld om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. De producten in Woonblik bieden oplossingen voor:

1.

Overbodig en gemakzuchtig gebruik van grondstoffen. De winning en grootschalige productie van grondstoffen heeft een enorme impact op het milieu, het natuurlandschap en de leefbaarheid van een gebied. De onverwoestbare afvalberg groeit gestaag en bepaalde bronnen raken langzaamaan op.

2.

Te hoge CO2 uitstoot, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Het gebruik van fossiele brandstoffen om ons huis te verwarmen en voor vervoer hebben aandeel in de te grote CO2 uitstoot. Er zit 40 procent meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden.

3.

(Ver)dringen op de woningmarkt. Dat het dringen is op de woningmarkt kent meerdere oorzaken, zoals het aantal (eenpersoons)huishouden dat groeit tot 2040 met meer dan 750.000, (arbeids)migratie en de frictie tussen vraag en aanbod in prijs, locatie en benodigde ruimte.

4.

Zorgvraagstukken die steeds vaker in de eigen omgeving moeten worden opgelost. Steeds vaker wonen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jong en oud, zelfstandig. Zorg komt, als het niet anders kan, aan huis.

 

 

Het concept “Bejaardenhuis een 2e jeugd” laat zien dat er een nieuwe toekomst is voor het oude verzorgingshuis.

Habion pakt transformatielocaties aan met haar bewoners en de lokale gemeenschap. Hun wensen en behoeften worden vertaald in een plan voor het gebouw, grote renovatie én in community building. De werkwijze, die Habion de Roringmethodiek noemt, baseert zich op een set van drie vragen aan de bewoners en de lokale gemeenschap: Hoe wilt u oud worden, wat hebt u daarvoor nodig en welke bijdrage levert u hier zelf aan?  De methodiek gaat uit van wat mensen zelf nog kunnen. Hiermee krijgen de bewoners de regie in en om hun huis terug.

In Voorst hebben actieve inwoners samen met Habion het verzorgingshuis nieuw leven ingeblazen. De aanleunwoningen zijn, met behulp van de  jongeren die er wonen, verbouwd tot appartementen. Ouderen wonen in het (voormalige) hoofdgebouw en er is ruimte voor ontmoeting in de woonkeukens en in het voormalige restaurant waar nu een kringloopwinkel is gevestigd. Als goede buren zetten de jongeren zich in voor hun oudere buren. Naast de jongeren spelen ook de jonge bewoners van jeugdinstelling De Beele in Voorst een belangrijke rol in De Benring. Zij doen allerlei ondersteunende werkzaamheden als onderdeel van een succesvolle start in de maatschappij.

De zorgvoorziening is behouden voor het dorp en bloeit dankzij de lokale gemeenschap als nooit tevoren.

Feiten over Bejaardenhuis een 2e jeugd

Categorie

Recept

Kost

ntb

Levertijd

Beschikbaar

Voldoet aan bouwbesluit

ja

Oppervlakte

divers

Status

Bejaardenhuis een 2e jeugd is een werkwijze in uitvoering in o.a. De Benring te Voorst en Huis Assendorp te Zwolle.

 

Bejaardenhuis een 2e jeugd draagt bij aan maatschappelijke opgave
(1 = weinig, 5 is veel)

  • Grondstoffenschaarste: 2

  • CO2 reductie: 3

  • Zorgvraagstukken: 5

  • Woningmarkt: 3

Bejaardenhuis een 2e jeugd blinkt uit in…

… het oplossen van zorgvraagstukken in de eigen omgeving.

 “We zien in ons vastgoed de maatschappelijke problemen zich opstapelen door vereenzaming van ouderen, leegstand bij zorginstellingen en een (zorgbehoevende) eenzijdige populatie. Het bejaardenhuis een 2e jeugd is resultaat van onze zoektocht naar het opnieuw uitvinden van het verzorgingshuis samen met bewoners en lokale gemeenschap. Het concept is systeemonafhankelijk. Dat wil zeggen dat het duurzaam verankerd is in de gemeenschap waardoor het niet afhankelijk is van de politieke wind die in Den Haag waait. Als het niet lukt om met de zittende zorginstelling, vaak de contractpartij, overeenstemming te krijgen over en invulling te geven aan de wensen van bewoners en lokale gemeenschap, nemen we afscheid van deze partij. Het mooie van Bejaardenhuis een 2e jeugd is dat oud en jong met elkaar samenleven en inwoners, ondernemers en organisaties hun krachten bundelen voor een  diverse samenleving waar voor iedereen een plekje is. De zorgvraag staat niet langer voorop. Bewoners voeren de regie.”

Bejaardenhuis een 2e jeugd wil zich ontwikkelen in…

… het oplossen van zorgvraagstukken in de eigen omgeving.

Door dit project wordt een oplossing gevonden voor de leegstand van bejaardenhuizen en er ontstaat woonruimte voor andere éénpersoonshuishoudens.  “Het is echter nog niet zo makkelijk om (veelal zwakkere en/of zorgbehoevende) bewoners te laten ontdekken dat zij zelf de regie over hun eigen leven kunnen terugpakken. Zij zijn gewend dat er voor hen wordt gezorgd en het systeem is daarop vooralsnog ingericht.

Het landschap van zorgfinanciering is complex met belangen bij de gemeente, de welzijnsorganisaties en het zorgkantoor bijvoorbeeld. Voor een haalbaar plan is een gezonde mix van bewoners nodig.  En ook woonruimteverdeelsystemen en bestemmingsplannen beperken de vrijheid om  een gezonde woongemeenschap samen te stellen. Met wat meer flexibliteit zijn wij gebaat.”

Meer informatie

Naam product/concept

Bejaardenhuis een 2e jeugd

Contactpersoon

Marissa van Rossum (Habion)

Telefoon contactpersoon*

0 6 82961566

E-mail contactpersoon*

m.vanrossum@habion.nl

Meer informatie

www.een2ejeugd.nl

 

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen